Byens Begravelser

v/ Isabella Troldeberg

En hjælpende hånd i en svær tid

Bank og skifteret

Bankkonti spærres
Når et dødsfald registreres på Folkeregistret, bliver de bankkonti, som står i afdødes navn, spærret efter kort tid. For ægtefæller gælder dette også fælleskonti.
Denne spærring ophæves først, når Skifteretten har afklaret arveforholdene for afdøde og gjort boet op. Det er ikke tilladt, at hæve beløb fra afdødes konti efter dødstidspunktet. Dog kan begravelsen betales fra en spærret konto, hvis der er dækning for beløbet. Banken kan være behjælpelig med dette.

Indkaldelse til skiftemøde
En til to uger efter dødsfaldet, vil den pårørende, som står for begravelsen, modtage et kontaktbrev fra skifteretten. Skifteretten opfordrer heri til, at man kontakter dem telefonisk for at afklare, om et møde i skifteretten er nødvendigt. Flere oplysninger om Odense Skifteret findes her.

I nogle tilfælde, hvor afdødes bo og arveforhold er meget enkle, kan Skifteretten hjælpe med at afslutte boet uden fremmøde.

Akutte problemer
Hvis du har akutte problemer eller spørgsmål i forhold til afdødes bo, kan du, efter modtagelse af kontaktbrevet, henvende dig til Skifteretten.

Advokatbistand
Ønsker du advokatbistand i forbindelse med afviklingen af afdødes bo, kan jeg være behjælpelig med kontakt til advokater med speciale i dette.

Dette er en henvisning til yderligere information om skifteformer