Byens Begravelser

v/ Isabella Troldeberg

En hjælpende hånd i en svær tid

Højtideligheden – begravelse eller bisættelse

Alt efter familiens ønske, kan vi holde forskellige former for højtidelighed.

Bisættelse eller begravelse?
Vi kan afholde en bisættelse, hvorefter afdødes kiste bliver kørt til krematoriet eller en begravelse, hvorved afdødes kiste sænkes ned på det valgte gravsted.

Medlem af folkekirken
Hvis afdøde var medlem af Den danske Folkekirke, holder vi oftest en højtidelighed i kirken i sognet hvor afdøde boede. Jeg hjælper gerne med kontakt til præst og kirke.

Derefter skal familien aftale valg af salmer og forløbet i kirken ved et møde med præsten. Personlige oplysninger til en mindetale gives også til denne.

Hvis familien har ønsker om solosang eller -spil i kirken, skal dette først godkendes af præsten. Derefter vil jeg gerne være behjælpelig med kontakt til solisten.

Vi kan også i stedet for kirken benytte Kirkegårdskapellet, beliggende Heden 5 i Odense eller – hvis dødsfaldet er sket fra OUH – sygehusets kapel, Solfaldsvej 33.

Ingen højtidelighed?
Hvis afdøde ikke ønskede en højtidelighed, kan vi undlade denne. Var afdøde medlem af folkekirken, kan præsten dog foretage jordpåkastelse og velsignelse ifølge det kristne ritual.

Ikke medlem af folkekirken
Hvis afdøde ikke var medlem af Folkekirken, skal vi selv sammensætte et forløb for den højtidelighed familien ønsker at holde for afdøde. Denne højtidelighed kan foregå fra afdødes hjem, fra haven ved hjemmet, fra Kirkegårdskapellet, sygehusets kapel eller en anden passende lokalitet.

I Kirkegårdskapellet og sygehusets kapel er der mulighed for at få afspillet musik fra CD. Ved en højtidelighed, hvor en præst deltager, skal denne godkende de ønskede musikstykker.