Urnenedsættelse

  Hvornår er urnen klar?
  Cirka en uge efter bisættelsen, er afdødes urne klar til at blive sat ned på det valgte gravsted. Måske afventer vi, at en eventuel gravplade eller -sten bliver leveret til kirkegården.
  Når afdødes familie har fundet en passende dag til urnenedsættelsen, kan jeg reservere tid på kirkegården.

  Hvem deltager ved urnenedsættelsen?
  Ofte deltager jeg ved urnenedsættelsen, men hvis familien ønsker det, kan de selv hente urnen på krematoriet og aftale det fornødne med graveren på kirkegården.

  Urnenedsættelsen
  Ved urnenedsættelsen kan vi selv arrangere forløbet. Nogle familier ønsker blot at sænke urnen og derefter lade graveren dække graven.
  Andre ønsker, at vi sammen beder et Fadervor, læser et digt eller synger en salme.
  Nogle præster deltager også ved nedsættelse af urnen efter familiens ønske.

  Spredes over havet?
  Hvis afdødes aske skal spredes over havet, kan familien selv arrangere dette og afhente urnen kort forinden på krematoriet.

  Urnenedsættelse i skovområder
  Den 22. maj 2008 blev der lovmæssigt åbnet mulighed for, at urner kan nedsættes – eller asken spredes - i særligt godkendte skovområder. Disse er ikke valgt endnu, men lovændringen trådte i kraft pr. 1. januar 2009.

  Odense Krematorium er beliggende i samme bygning som Kirkegårdskapellet på Assistens Kirkegård, Heden, 5000 Odense C.

  Krematoriets kontor er åbent mandag til torsdag kl. 9.00 til 16.00, fredag kl. 9.00 til 15.30. Tlf.: 65 51 27 93.

  Hvis børn og unge mister >Hvis et barn dør >