Byens Begravelser

v/ Isabella Troldeberg

En hjælpende hånd i en svær tid

Henvisninger

Hvis et barn dør under indlæggelse på sygehuset, bliver barnets forældre som regel, udover kontakten til jordmoder eller læge, kontaktet både af sygehusets præst og en socialrådgiver. Disse vil støtte op om forældrene og give en del informationer vedrørende det forløb, som kommer efter dødsfaldet.

Måske vil du senere føle behov for yderligere hjælp eller måske nogen med lignende erfaringer, at dele med.

  • Du kan kontakte din læge for en samtale eller for henvisning til en psykolog. Der gives offentligt tilskud, til nærmeste pårørende, til op til tolv samtaler med denne. Sygeforsikringen Danmark giver også tilskud.
  • Folkekirkens præster fungerer også som sjælesørgere. Du er velkommen til, at henvende dig til din lokale sognepræst.
  • Hvis jeg kan være til hjælp, er du altid velkommen til at ringe på tlf. 66 11 42 00.

Herudover vil jeg henvise til følgende gode foreninger:

Ved spædbarnsdød

Vi har mistet et barn