Byens Begravelser

v/ Isabella Troldeberg

En hjælpende hånd i en svær tid

Praktiske råd

Når et barn dør under graviditeten inden den 22. uge, kaldes det en abort.

Er barnet dødfødt efter 23. svangerskabsuge, kan barnet registreres med et navn og hvis forældrene ikke er gift, kan faderskabet registreres for barnet. Jeg kan udlevere de nødvendige dokumenter til dette eller de kan findes her.

Begravelseshjælp
Ved ønsket om begravelse eller bisættelse af et barn, yder kommunen en begravelseshjælp. I 2012 er beløbet 8.300 kr. Jeg hjælper gerne med at søge denne hjælp.

Barselsorlov
Hvis et barn er dødfødt før 22. uge har forældrene ingen ret til barsel, men de kan sygemeldes med ret til dagpenge af egen læge eller en læge på sygehuset.

Hvis barnet er levendefødt før 22. uge, dødfødt eller dør inden 32. uge efter fødslen, har moderen ret til 14 ugers barselsorlov med dagpenge, regnet fra barnets dødsdag. Hvis en læge derefter skønner, at moderen lider af en graviditetsbetinget sygdom, kan der bevilges yderligere 32 uger.

Som far har man ret til 2 ugers barselsorlov med dagpenge. Man kan ikke gemme eller dele orloven.

Ofte deltager jeg ved urnenedsættelsen, men hvis familien ønsker det, kan de selv hente urnen på krematoriet og aftale det fornødne med graveren på kirkegården.