Byens Begravelser

v/ Isabella Troldeberg

En hjælpende hånd i en svær tid

Urnenedsættelsen

Ved urnenedsættelsen kan vi selv arrangere forløbet. Nogle familier ønsker blot at sænke urnen og derefter lade graveren dække graven.

Andre ønsker, at vi sammen beder et Fadervor, læser et digt eller synger en salme.
Nogle præster deltager også ved nedsættelse af urnen efter familiens ønske.

Spredes over havet?
Hvis barnets aske skal spredes over havet, kan familien selv arrangere dette og afhente urnen kort forinden på krematoriet.

Urnenedsættelse i skovområder
Den 22. maj 2008 blev der lovmæssigt åbnet mulighed for, at urner kan nedsættes i særligt godkendte skovområder. Disse er ikke valgt endnu, men lovændringen trådte i kraft pr. 1. januar 2009.

Odense Krematorium er beliggende i samme bygning som Kirkegårdskapellet på Assistens Kirkegård, Heden, 5000 Odense C.

Krematoriets kontor er åbent mandag til torsdag kl. 9.00 til 16.00, fredag kl. 9.00 til 15.30. Tlf.: 65 51 27 93.